Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Là báo hiếu với cha mẹ.

Là tình nghĩ vợ chồng.

Là tấm bằng cử nhân cho con.

Là sức khoẻ của bản thân.

Là chăm lo tương lai của gia đình.

Là sự an tâm hưu trí.

Là bảo vệ tải sản.

Là giúp đỡ cộng đồng.

Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm con người, bảo vệ sức khoẻ, được sống một cuộc sống bình yên trong tâm trí, thanh thản trong tâm hồn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.