Gen-Sohi

❤Làm việc tại Generali, là Tập đoàn Bảo hiểm thuộc TOP 50 “Công ty Thông minh nhất Thế Giới” nên Tư vấn chúng em mới được “vận hành” sơ sơ có 6 app trong công việc hàng ngày để thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn bảo vệ khách hàng.😊

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.