Đảm bảo hợp đồng bảo hiểm vẫn duy trì hiệu lực dù xảy ra rủi ro tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 

Miễn đóng phí bảo hiểm của cả hợp đồng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

*Sản phẩm bổ trợ không bán riêng, chỉ bán kèm với sản phẩm chính.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐẠI LÝ BẢO HIỂM NHÂN THỌ GENCASA
Hotline: 0906.117.618