TÓM TẮT THÔNG TIN SẢN PHẨM

Quyền lợi bảo vệ

Tử vong: chi trả giá trị nào lớn hơn giữa 100% số tiền bảo hiểm và giá trị Tài khoản cơ bản cộng với giá trị Tài khoản đóng thêm.

Tử vong do Tai nạn: Nhận thêm 100% Số tiền bảo hiểm (chỉ áp dụng trước Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 75 Tuổi).

Quyền lợi bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần

generali-vn Bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em: 25% STBH của QLBHN
generali-vn Biến chứng bệnh tiểu đường: 25% STBH của QLBHN
generali-vn Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu: 25% STBH của QLBHN
generali-vn Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau: 100% STBH của QLBHN
generali-vn Hỗ trợ tài chính khi mắc bệnh ung thư: 2,5% STBH của QLBHN

Quyền lợi đầu tư

Quyền lợi duy trì hợp đồng: 10% tổng số tiền lãi đầu tư đã tích lũy của 36 tháng liền kề trước thời điểm xem xét quyền lợi, bắt đầu từ cuối Năm hợp đồng thứ 03 và mỗi 03 Năm hợp đồng sau đó cho đến cuối Năm hợp đồng thứ 21

Quyền lợi tiền mặt định kỳ: Giá trị nào nhỏ hơn giữa 0,2% Số tiền bảo hiểm và 03 triệu đồng, bắt đầu từ cuối Năm hợp đồng thứ 03 và mỗi 03 Năm hợp đồng sau đó cho đến cuối Năm hợp đồng thứ 21

Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng: 100% giá trị Tài khoản hợp đồng

Lãi suất cam kết

generali-vn Năm 1: 4%
generali-vn Năm 2 đến 10: 3%
generali-vn Năm 11 đến 15: 2%
generali-vn Năm 16 đến 20: 1,5%
generali-vn Năm 21+: 0,5%
generali-vn Lãi suất quỹ liên kết chung

Đối tượng áp dụng 

generali-vn Tuổi tham gia: Từ 30 ngày tuổi – 60 tuổi
generali-vn Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng bảo hiểm: 99 tuổi
generali-vn Thời hạn hợp đồng: Từ 20 năm đến 99 tuổi

3 kế hoạch đóng phí

generali-vn Đóng phí theo quý
generali-vn Đóng phí theo nửa năm 
generali-vn Đóng phí theo năm 

Mua bảo hiểm với quy trình đơn giản

generali-vn

Nhận tư vấn miễn phí

generali-vn Nhận tư vấn miễn phí từ Tư vấn Tài chính của Generali
generali-vn Cân nhắc lựa chọn và quyết định sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính
generali-vn Xem và trao đổi về bảng minh họa quyền lợi sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhu cầu của riêng bạn
 
generali-vn

Hoàn thành thủ tục phát hành Hợp đồng

generali-vn Điền thông tin hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
generali-vn Nộp các giấy tờ theo yêu cầu
generali-vn Đóng phí bảo hiểm lần đầu (minh bạch và an toàn)
generali-vn Khám sức khỏe tổng quát (Miễn chi phí khám nếu khách hàng không yêu cầu hủy hợp đồng/ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm)
 
generali-vn

Nhận hợp đồng bảo hiểm

generali-vn Có 21 ngày cân nhắc để duy trì hợp đồng
generali-vn Hoàn phí trong thời gian 21 ngày cân nhắc nếu bạn quyết định không duy trì hợp đồng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐẠI LÝ BẢO HIỂM NHÂN THỌ GENCASA
Hotline: 0906.117.618