TÓM TẮT THÔNG TIN SẢN PHẨM

Quyền lợi đầu tư

Quyền lợi đầu tư: Linh hoạt lựa chọn đầu tư vào 4 Quỹ liên kết đơn vị theo tỷ lệ phù hợp với mong muốn về mức lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

Quyền lợi Thưởng định kỳ: Vào cuối Năm hợp đồng thứ 06, 09, 12, 15, 18: khoản thưởng định kỳ được phân bổ vào Tài khoản cơ bản bằng 3% giá trị bình quân của Giá trị Tài khoản cơ bản tại 36 Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng liền kề trước thời điểm xét thưởng.

Quyền lợi thưởng đặc biệt: Vào cuối Năm hợp đồng thứ 10, 15, 20: khoản thưởng đặc biệt được phân bổ vào giá trị Tài khoản đóng thêm theo tỷ lệ % Phí bảo hiểm dùng để tính thưởng như sau:

generali-vn Năm HĐ 10: 25%
generali-vn Năm HĐ 15: 50%
generali-vn Năm HĐ 20: 150%

Quyền lợi bảo vệ

Quyền lợi Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Chi trả 100% số tiền bảo hiểm và 100% Giá trị tài khoản hợp đồng nếu bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 70 Tuổi.

Quyền lợi tử vong:

generali-vn Chi trả 100% số tiền bảo hiểm cộng 100% Giá trị tài khoản hợp đồng.
generali-vn Chi trả thêm 100% số tiền bảo hiểm nếu chẳng may tử vong do tai nạn trước Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 75 Tuổi.

Đối tượng áp dụng

generali-vn Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: 30 ngày Tuổi – 65 Tuổi

Phương thức đóng phí

3 kế hoạch đóng phí
 
generali-vn Đóng phí theo quý
 
generali-vn Đóng phí theo nửa năm
 
generali-vn Đóng phí theo năm

Công ty quản lý quỹ VinaCapital

VCFM là thành viên Tập đoàn VinaCapital, một trong những tập đoàn quản lý tài sản và quản lý đầu tư dày dạn kinh nghiệm nhất tại Việt Nam với tổng tài sản quản lý trên 3 tỷ đô la Mỹ

generali-vn Đội ngũ nhân viên hơn 150 năm kinh nghiệm
generali-vn Hơn 15 năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam
generali-vn Tổng tài sản quản lý lên đến 3 tỷ đô la Mỹ

 

Công ty quản lý quỹ VFM

VietFund Management (VFM), thuộc Tập đoàn Dragon Capital, là tập đoàn quản lý tài sản và quản lý đầu tư lâu đời nhất tại Việt Nam.

generali-vn Đội ngũ nhân viên hơn 100 năm kinh nghiệm
generali-vn Hơn 15 năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam
generali-vn Tổng tài sản quản lý lên đến 4 tỷ đô la Mỹ
 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

CÔNG TY BẢO HIỂM GIA ĐÌNH VIỆT
109 Thanh Xuân Phường 7, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0906.117.618
Email: duongthihongcuc@gmail.com